Tất cả sản phẩm

Túi zipper đáy đứng

Hotline: 0963 489 726

Băng dính theo yêu cầu

Hotline: 0963 489 726

Băng dính trong

Hotline: 0963 489 726

Cuộn xốp hơi

Hotline: 0963 489 726

Túi xốp hơi

Hotline: 0963 489 726

Cuộn xốp PE foam

Hotline: 0963 489 726

Túi xốp PE foam

Hotline: 0963 489 726

Tấm xốp PE foam

Hotline: 0963 489 726

Dây đai nhựa

Hotline: 0963 489 726

Bọ sắt

Hotline: 0963 489 726

Bọ nhựa

Hotline: 0963 489 726

Găng tay nylon

Hotline: 0963 489 726

Màng PE theo yêu cầu

Hotline: 0963 489 726

Màng PE lõi 0.5

Hotline: 0963 489 726

Màng PE lõi 0.9

Hotline: 0963 489 726

Màng PE lõi 1.0

Hotline: 0963 489 726

Màng PE cuốn máy

Hotline: 0963 489 726

Túi ni lông PP

Hotline: 0963 489 726

Túi ni lông HDPE

Hotline: 0963 489 726

Túi ni lông PE

Hotline: 0963 489 726

Túi ni lông OPP

Hotline: 0963 489 726

Màng PVC theo yêu cầu

Hotline: 0963 489 726
0963 489 726