Tất cả sản phẩm

Màng PE theo yêu cầu

Hotline: 0943.190.595 - 0963.489.726

Màng PE lõi 0.5

Hotline: 0943.190.595 - 0963.489.726

Màng PE lõi 0.9

Hotline: 0943.190.595 - 0963.489.726

Màng PE lõi 1.0

Hotline: 0943.190.595 - 0963.489.726

Màng PE cuốn máy

Hotline: 0943.190.595 - 0963.489.726
0943.190.595 - 0963.489.726