Sản phẩm mới

Băng dính theo yêu cầu

Hotline: 0943.190.595 - 0963.489.726

Cuộn xốp hơi

Hotline: 0943.190.595 - 0963.489.726

Cuộn xốp PE foam

Hotline: 0943.190.595 - 0963.489.726

Dây đai nhựa

Hotline: 0943.190.595 - 0963.489.726

Màng PE theo yêu cầu

Hotline: 0943.190.595 - 0963.489.726

Túi ni lông theo yêu cầu

Hotline: 0943.190.595 - 0963.489.726

Màng PVC

Hotline: 0943.190.595 - 0963.489.726

Túi zipper loại lớn

Hotline: 0943.190.595 - 0963.489.726

Túi zipper loại trung bình

Hotline: 0943.190.595 - 0963.489.726

Túi zipper loại nhỏ

Hotline: 0943.190.595 - 0963.489.726

Lạt nhựa 10cm (Dây rút nhựa)

Hotline: 0943.190.595 - 0963.489.726

Lạt nhựa 15cm (Dây rút nhựa)

Hotline: 0943.190.595 - 0963.489.726

Lạt nhựa 20cm (Dây rút nhựa)

Hotline: 0943.190.595 - 0963.489.726

Lạt nhựa 25cm (Dây rút nhựa)

Hotline: 0943.190.595 - 0963.489.726

Lạt nhựa 30cm (Dây rút nhựa)

Hotline: 0943.190.595 - 0963.489.726

Lạt nhựa 40cm (Dây rút nhựa)

Hotline: 0943.190.595 - 0963.489.726
0943.190.595 - 0963.489.726