Tất cả sản phẩm

Túi ni lông theo yêu cầu

Hotline: 0943.190.595 - 0963.489.726

Túi ni lông PP

Hotline: 0943.190.595 - 0963.489.726

Túi ni lông HDPE

Hotline: 0943.190.595 - 0963.489.726

Túi ni lông PE

Hotline: 0943.190.595 - 0963.489.726

Túi ni lông OPP

Hotline: 0943.190.595 - 0963.489.726
0943.190.595 - 0963.489.726